Aknamélyítő Sporthorgász Egyesület Tatabánya

Tisztelt látogató! Üdvözöljük Önt az Egyesület folyamatosan megújuló honlapján!

 

Aknamélyítő S.H.E horgászrendje 2017. január. 01-től

Figyelem! Az egyesület vizeire a MOHOSZ Országos Horgászrendje érvényes az alábbi kiegészítésekkel illetve szigorításokkal!

1. Horgászni kizárólag 2 db horgászbottal, botonként legfeljebb 2 db egyágú horoggal szabad. Ifjúsági jeggyel rendelkező tag 1 db bottal, 2 db egyágú horoggal szerelve horgászhat. Kivétel a harcsa horgászata, ahol 1 db egyágú horog alá köthető 1 db háromágú horog. Hálót a horgász kizárólag csalihal fogására használhat, de az nem lehet 1 m2-nél nagyobb felületű.

2. Gyerek jeggyel horgászni kizárólag egy darab úszós készséggel szerelt horgászbottal lehet, kizárólag nagykorú felügyelete mellett. NEM HORGÁSZHAT RAGADOZÓ HALRA. Horgászni 0600 órától 2000 óráig lehet a gyermek jeggyel. Korlátozás:hetente 5 kg egyéb és évente 1 db ponty elvihető. Nemes hal fogása esetén merítőháló használata kötelező.

3. Az a horgász, aki az éves tagdíjat március 31-ig nem fizeti be, július 01-ig nem kaphat területi engedélyt. Írásos kérelem esetén indokolt esetben a vezetőség engedélyt adhat 2 részletben történő befizetésre. Minden belépő új tag egyszeri halasítási díjat köteles fizetni, melynek mértékét a Vezetőség határozza meg.

4. Amennyiben a Horgászegyesületi tag folyóév június 30-ig nem fizette be tagfenntartói díját, folyóév július 01 napjával Horgászegyesületi tagsága megszűnik.

5. 2 naptári éven keresztül lehetőség van csak tagfenntartói díj befizetésére is-ebben az időszakban a horgász nem válthat Egyesületünknél napijegyet sem, illetve az adott évre horgászhelye átadható más horgásznak.

6. Az Egyesület tagja vendéghorgászt hozhat magával, akinek Állami Horgászjeggyel kell rendelkeznie! Közvetlenül a vendéglátó mellett horgászhat, az ő felelősségére. A vendég által megfogott és megtartani kívánt halat a vendéglátó fogási naplójába kell bevezetni.

7. A horgászat reggel 0500 órától este 2300 óráig, május 01-től szeptember 30-ig nonstop 000-tól 2400-ig tart. A horgászat hétfői nappal kezdődik és vasárnap fejeződik be, ez az időszak értendő egy hétnek. Május 01-től szeptember 30-ig péntek és szombati napokon megengedett a tóparton a sátorozás. Aki ennél hosszabb ideig kíván sátorozni, annak a Vezetőségtől kell engedélyt kérnie.

8. Korlátozások: hetente 4 db nemes hal tartható meg, ebből vagy kettő ragadozó és kettő békés, vagy 2 amur és 2 ponty. Keszegfélékből hetente 5 kg tartható meg. Évente összesen 37 db nemes hal vihető el( csuka, harcsa, amur, süllő, ponty) amiből 22 db békés hal és 15 db ragadozó hal lehet. KOI pontyra és compóra elviteli tilalom van érvényben, fogásuk esetén a halat haladéktalanul vissza kell helyezni a tóba. Kifogott és megtartani kívánt nemes hal esetén a fogási napló soraiba folyamatosan be kell jegyezni: a dátumot, vízterület megnevezését és víztérkódját, a hal becsült súlyát, méretét cm-ben és a kifogás időpontját(óra/perc).

9. Alsó méretkorlátozások: Ponty 32 cm, Amur 40 cm, Süllő 40 cm, Csuka 50 cm, Harcsa 60 cm, Sügér 15 cm. A 60 cm-nél nagyobb pontyot vissza kell helyezni.

10. Tilalmi idők az Országos Horgászrend szerint (kivéve ponty).

11. Tilos a vízparton és környékén a halpucolás.

12. Az ifjúsági horgászok hetente 2 db nemes halat tarthatnak meg, továbbá 5 kg keszegfélét. A 2 db nemes hal nem lehet azonos fajtájú. Évente összesen 17 db nemes hal vihető el (csuka, harcsa, amur, süllő, ponty) amiből maximum 11 lehet békés hal.

13. A csukára illetve süllőre kishallal csalizott készséget egyágú horoggal szabad szerelni.

14. Az egyesület vizeit kérjük így nevezni: Szivattyús, Salakos, Kacsás. A fogási naplóban is így kell a vízterületet megnevezni. A kifogható heti illetve éves mennyiség a három tóból együttesen értendő. Tilos a hal átadása és más horgász fogásaként való feltüntetése. Amennyiben a horgász ragadozó hal esetén a fogható heti/éves mennyiséget elérte, olyan horgászkészséget kell használni ami ezen halak megfogására nem alkalmas.

15. Tüzet rakni kizárólag kiépített tűzrakó helyeken szabad, ha nincs országos tűzgyújtási tilalom elrendelve.

16. Zajjal járó munkát végezni hétköznap 0600 – 1800 -ig, szombaton 0800 – 1300 -ig lehet. Vasárnap és ünnepnap TILOS.

Zajjal járó tevékenységnek minősül: fűrészelés, kalapálás, akkumulátoros illetve belső égésű motorral működő eszközök használata (pl. motoros fűkasza, aggregátor, akkumulátoros fúrócsavarozó). Nem minősül zajnak: egy beszélgetés hangerejét nem meghaladó tevékenység, mely a környező horgászok illetve tóparton tartózkodók nyugalmát nem zavarja (pl. sarló használata, kézi csavarhúzó használata).

17. Az Egyesület Vezetősége rendkívüli tilalmat rendelhet el telepítéskor, közgyűlés és verseny alkalmával vagy vízminőség romlása esetén. A rendkívüli tilalomról és minden más fontos eseményről a tagok a hirdetőtáblán kiírva, az Egyesület weboldalán illetve a tómestertől értesülhetnek.

18. Az Egyesület valamennyi tagja-beleértve az év közben belépő új tagokat is-köteles közösségi munkát végezni, a közgyűlés által megszavazott és jóváhagyott mértékben. A horgász kötelessége a társadalmi munkára időben jelentkezni, munkákat a tómestertől kell kérni.

19. Aki a közösségi munkát ledolgozással vagy pénzbeli megváltással nem teljesíti, a területi engedélye bevonásra kerül. A bevonás ideje mindaddig fennáll, míg az illető a befizetés tényét igazolni nem tudja. A társadalmi munka 2x4 óra. Az első 4 óra ledolgozási vagy megváltási ideje május 31. A fennmaradó 4 óra ledolgozásának, illetve megváltásának határideje szeptember 30.

A társadalmi munka pénzben is megváltható, aminek összege 10000 Ft. A női, a 70 év feletti és a 14 év alatti gyermekhorgásznak nem kell társadalmi munkát végezni. A társadalmi munkát igazoló szelvényt(vagy csekket) mindig a horgász igazolványban kell tartani.

20. Akinek kijelölt horgászhelye van, annak karbantartását köteles folyamatosan elvégezni és biztosítania kell a többi horgász számára az akadálytalan hozzáférést horgászat céljából. A karbantartáshoz szerszámokat lehet igényelni az Egyesület által megbízott személynél.

21. Akinek kijelölt horgászhelye van és horgászati szándékkal érkezik a saját horgászhelyéhez, az ott horgászó köteles azt számára átadni. Aki kijelölt hellyel rendelkezik és a szabadparton horgászik, a vendéghorgász érkezésekor kérésére azt köteles átadni.

22. Kijelölt horgászhely a Salakoson és a Szivattyúson összesen egy lehet, ezen felül a Kacsáson is lehet egy helyet igényelni. A horgászhelyet a tómesternél kell igényelni. A horgászhelyet névvel és horgász igazolvány számával ellátott táblával kell jelölni. Az a horgász, aki a kijelölt helyét feladta, 5 évig nem kaphat új horgászállást.

23. Az a horgász, aki kijelölt horgászhellyel rendelkezik, a Vezetőség felé leadott és jóváhagyott írásos kérelem alapján más horgásszal is osztozhat a horgászhelyén.

24. Horgászhely tervezett átépítését a munkálatok kezdetétől számított 14 naptári napon belül be kell fejezni, amennyiben a horgászatot akadályozza. A munkálatok kezdetét és befejeztét kérjük e-mailben illetve ÍRÁSBAN jelezni az aknamelyitoshe@gmail.hu, illetve az Egyesület levelezési címére (2800 Tatabánya, Gál István Ltp 802)

Az írásban leadott átépítési illetve horgászhely kialakítási tervet a vezetőség ELŐZETESEN jóvá kell hagyja. Az engedély nélkül kialakított horgászhely elbontásra kerül.

Balesetveszélyessé nyilvánított horgászhely javítási munkáit az értesítés kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül be kell fejezni.

Horgászhely építésére használható anyagok:fa illetve fém szerkezeti váz, fa illetve OSB lap borítás.

Tilos a hullámpala használata olyan helyen, ahol közvetlenül érintkezik a tó vizével.

Tilos a partfal megbontása és a tómeder feltöltése. A nád téli vágásán kívüli kimetszése és a vízbe dobálása nem megengedett.

25. Sorompón belül ellenőrök jogosultak a gépjárművek ellenőrzésére.

26. Minden horgász köteles a társadalmi illetve halászati halőr munkáját segíteni amennyiben erre felkérik.

27. Ittas állapotban lévő(alkohol befolyása alatt álló) illetve környezetét hangoskodással zavaró személy (kiabálás, trágár beszéd), a társadalmi halőr elbírálása alapján a horgászatból kizárható és az Egyesület területéről kitiltható az észlelés időpontjától számított 24 órán át.

Napijegyes horgász esetén ebben az esetben a területi jegy bevonásra kerül.

28. A Horgászrendben foglaltak be nem tartása Fegyelmi eljárást von maga után.

Tatabánya, 2017-01-04

-o-

AKNAMÉLYITŐ S. H. E. Horgászrendje 2016. Január 01-töl

Figyelem! Az egyesület vizeire a MOHOSZ Országos Horgászrendje érvényes az alábbi kiegészítésekkel!

1. Horgászni kizárólag 2 db horgászbottal, botonként legfeljebb 2 db egyágú horoggal szabad. Ifjúsági jeggyel rendelkező tag 1 db bottal, 2 db egyágú horoggal. Kivéve harcsa horgászata,[egy ágú horog alá köthető 1db háromágú horog]. Hálót a horgász kizárólag csak csalihal fogására használhat, de az nem lehet 1 m2-nél nagyobb felületű.

2. Gyerek jeggyel horgászni kizárólag egy db úszós készséggel szerelt horgászbottal lehet, kizárólag nagykorú felügyelete mellett. Nem horgászhat ragadozó halra. Nemes hal fogása esetén merítő háló használata kötelező. Horgászni 0600 órától 2000 óráig lehet a gyerek jeggyel. Korlátozások: Hetente 5kg egyéb éves 1 db ponty elvihető.

3. Az a horgász, aki az éves tagdíjat márc. 31-ig nem fizeti be, július 1-jéig nem kaphat horgászjegyet. Írásos kérelem esetén indokolt esetben a vezetőség engedélyt adhat 2 részletben történő befizetésre. Minden belépő új tag egyszeri halasítás: díjat köteles fizetni, amely a vezetőség által, az évben meghatározott összeg.

4. Az egyesület tagja vendéghorgászt hozhat magával, akinek Állami horgászjeggyel kell rendelkeznie! Közvetlen a vendéglátó mellett horgászhat, az ő felelősségére. A vendég által megfogott és megtartani kívánt halat a vendéglátó fogási naplójába kell bevezetni.

5. A horgászat reggel 0500 órától este 2300 óráig, május 1-jétől szeptember 30. ig. nonstop 0.00 tol 24.00-ig tart. A horgászat hétfői nappal kezdődik, és vasárnap fejeződik be, ez az időszak értendő egy hétnek. Május 1.-től szeptember 30.-ig péntek és szombati napokon megengedett a tóparton a sátorozás. Aki ennél hosszabb ideig kíván sátorozni, annak a vezetőségtől erre engedélyt kell kérnie.

6. Korlátozások: hetente 4db nemes hal fogható, ebből vagy kettő ragadozó, és kettő békés, vagy 2 amur 2 ponty. Keszegfélékből hetente 5kg. Évente összesen 37 db nemes hal vihető el (Csuka, Harcsa, Amur, Süllő, Ponty) amiből 22 db békés hal és 15db ragadozó hal lehet. KOI pontyra és compóra elviteli tilalom van érvényben. Fogásuk esetén a halat vissza kell helyezni a tóba. A fogási napló soraiba folyamatosan be kell jegyezni: dátumot, vízterület megnevezését a hal becsült súlyát, méretét cm-ben és a kifogás időpontja óra-perc.

7. Méretkorlátozások: Ponty 32cm; Csuka 50cm; Amur 40cm; Süllő 40cm; Harcsa 60 cm.
A 60 cm-nél nagyobb pontyot vissza kell helyezni!

8. Tilalmi idők az Országos Horgászrend szerint. (kivéve ponty)

9. TILOS a vízparton és környékén a Halpucolás!

10. Az ifjúsági horgászok hetente 2db nemes halat foghatnak, továbbá 5kg egyebet. A 2db nemes hal nem lehet azonos fajtájú. Évente összesen 17 db nemes hal vihető el (Csuka, Harcsa, Amur, Süllő, Ponty) amiből maximum 11 db lehet ponty. A fogási napló soraiba folyamatosan be kell jegyezni: dátumot, vízterület megnevezését a hal becsült súlyát, méretét cm-ben és a kifogás időpontja óra-perc.

11. A csukára süllőre kishallal csalizott készséget egyágú horoggal szabad szerelni!

12. Az egyesület vizeit kérjük így nevezni: Szivattyús, Salakos, Kacsás. A fogási naplóban is így kell a vízterületet megnevezni. A kifogható mennyiség a három tóból együttesen értendő. Tilos a hal átadása és más horgász fogásaként való feltüntetése. Amennyiben a horgász ragadozó hal esetén a fogható heti / éves mennyiséget elérte olyan horgászkészséget kell használni, ami ezen halak megfogására nem alkalmas.

13. Tüzet rakni kizárólag az erre kijelölt helyeken szabad, ha nincs országos tűzgyújtási tilalom elrendelve.

14. Munkát végezni hétköznap 0800 - 1700 ig. - szombaton 0800 – 1300 ig. Vasárnap és ünnepnap TILOS!

15. Az egyesület vezetősége rendkívüli tilalmat rendelhet el telepítéskor, közgyűlés és verseny alkalmával, vagy vízminőség romlása esetén. A rendkívüli tilalomról és minden más fontos eseményről a tagok hirdetőtáblán kiírva, illetve a tómestertől értesülhetnek.

16. Az egyesület valamennyi tagja - beleértve az új tagokat - köteles közösségi munkát végezni, a közgyűlés által megszavazott és jóváhagyott mértékben. A horgász kötelessége a társadalmi munkára időben jelentkezni, munkákat a tómestertől kell kérni!

17. Aki a közösségi munkát ledolgozással, vagy pénzbeli megváltással nem teljesíti, a területi engedélye bevonásra kerül. A bevonás ideje mindaddig fennáll, míg az illető a befizetés tényét igazolni nem tudja. A társadalmi munka 2x4 óra. Az első 4 óra ledolgozási, vagy megváltási ideje Május 31. A fennmaradó 4- óra ledolgozásának, illetve megváltásának határideje szeptember 30. A társadalmi munka pénzben is megváltható, aminek összege 10.000 Ft. A női, a 70. év feletti és a 14. év alatti gyermekhorgásznak nem kell társadalmi munkát végezni!

18. Akinek kijelölt horgász helye van annak karbantartását köteles folyamatosan elvégezni. A karbantartáshoz szerszámokat lehet igényelni, az egyesület által megbízott személynél.

19. Akinek kijelölt horgászhelye van, és horgászati szándékkal érkezik a saját horgászhelyéhez, az ott horgászó köteles azt számára átadni. Aki kijelölt hellyel rendelkezik és szabadparton horgászik, a vendéghorgász érkezésekor kérésére azt köteles átadni.

20. Kijelölt horgászhely a Salakoson és a Szivattyúson összesen egy lehet, ezen felül a Kacsáson is lehet egy helyet igényelni. A horgászhelyet a tómesternél kell igényelni. A horgászhelyet névvel és a horgász igazolvány számával ellátott táblával kell jelölni. (Az a horgász, aki a kijelölt helyét feladta, 5 évig nem kaphat új horgászállást).

21. Gépjárművel érkező, vagy távozó horgász köteles sötétedéskor a sorompót bezárni a non-stop horgászat időszakán KÍVÜL (szept. 30 és máj. 1 között). A non-stop horgászat időszakán belül a sorompót zárni nem kell, de törekedjünk arra, hogy behajtásra kerüljön. Sorompón belül, ellenőrök jogosultak a gépjárművek ellenőrzésére.

22. A társadalmi munkát igazoló szelvényt (vagy csekket) mindig a horgász igazolványban kell tartani.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 19
Heti: 182
Havi: 611
Össz.: 26 383

Látogatottság növelés
Oldal: HORGÁSZREND 2017
Aknamélyítő Sporthorgász Egyesület Tatabánya - © 2008 - 2018 - aknamelyitok.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: aknamélyítő sporthorgász egyesület - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »